Blog
Γραμματοσειρά

Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της (Μέρος 7ο )


 Στο έβδομο μέρος «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της» παρουσιάζω την συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων μου για τον «Άξονα Προτεραιότητας 2 -«Παραγωγικό περιβάλλον -τομείς: Πρωτογένης, δευτερογενής και τριτογενής». Άξονας Προτεραιότητας 3 «Περιβάλλον - Προστασία της φυσικής κληρονομίας- Κλιματική αλλαγή - Χωροταξία – Οικιστικές υποδομές- Βιώσιμη ανάπτυξη. Διαχείριση Αποβλήτων- Ρύπανση»
Τα παρουσιάζω σε δύο ενότητες (λόγω όγκου του κειμένου):
Στο σημερινό έβδομο μέρος παρουσιάζω το «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»
Στην επόμενη παρουσίαση μου και ογδόη παρουσίαση το «ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»

Υπενθυμίζω ότι στο πρώτο άρθρο «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της /Μέρος 1ο» (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/1.html ) είχα εν συντομία περιγράψει α) Την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα του Νομού μας, β) Τις προκλήσεις μπροστά στις οποίες βρίσκεται και τις δυνατότητες που έχει και γ) Εκτίμηση και αξιολόγηση για την κατάσταση την οποία βρισκόμαστε και τις προοπτικές που υπό προϋποθέσεις έχουμε.
Στο δεύτερο μέρος «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της /Μέρος 2ο» ανέλυσα τις (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/2.html ) α) Εκτιμήσεις, αίτια και παρατηρήσεις για την αναπτυξιακή υστέρηση της Ηλείας β) Τους στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους της Ηλείας και γ) Τις τελικές εκτιμήσεις και συμπεράσματα για το συνολικό πρόβλημα της Ηλείας από την «σκοπιά» της υπέρβασης του.
Στο τρίτο μέρος(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/3.html ) παρουσίασα α) Ηλεία : Θετικά και Αρνητικά, Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες & απειλές. β) Στρατηγικοί στόχοι ανάπτυξης γ) Οι βασικές κατευθύνσεις και η διάρθρωση της αναπτυξιακής προοπτικής. δ) Βασικές προϋποθέσεις .ε) Βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις για την Ηλεία στ) Η αναπτυξιακή πολιτική και οι προτάσεις για το νομό Ηλείας
Στο τέταρτο μέρος(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/4.html ), με βάση την προηγούμενες αναλύσεις μας και τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες της Ηλείας, καθώς και τις ανάγκες ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού, ξεκίνησα την συγκεκριμενοποίηση της «Πρόταση- Σχέδιο Ανάπτυξης του νομού Ηλείας» κατ’ άξονα προτεραιότητας και ειδικότερα τον Άξονα Προτεραιότητας 1στον τομέα «Ενίσχυση προσπελασιμότητας και δημιουργία – αναβάθμιση βασικών υποδομών,
Στο πέμπτο μέρος (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/5_26.html )της παρουσίασης της προσπάθειας μου για μια άλλη «πρόταση /σχέδιο» για την ανάπτυξη του Νομού μας ολοκλήρωσα τον Άξονα Προτεραιότητας 1, στους τομείς που αφορούν, τις Βασικές Υποδομές Δικτύων, την Αναβάθμιση Υποδομών Τηλεπικοινωνιών, την Ενέργεια, τις Άλλες Υποδομές, ένα Ειδικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αρχ. Ολυμπίας
Στο έκτο μέρος (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/6.html » παρουσίασα την συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων μου για τον «Άξονα Προτεραιότητας 2 -«Παραγωγικό περιβάλλον -τομείς: Πρωτογένης, δευτερογενής και τριτογενής».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Το όραμα μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης ανάπτυξης σχετίζεται με την εφαρμογή πολιτικών προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος.
Τουρισμός, αγροτικές δραστηριότητες, πολιτισμός, συνδέονται άμεσα, ως προς την αναπτυξιακή τους διάσταση, με τον παράγοντα περιβάλλον.
Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός στο Νομό πρέπει να αναδεικνύει την Ηλεία σε έναν από τους πιο ευαισθητοποιημένους από πλευράς περιβαλλοντικής συνείδησης τόπους της Ευρώπης.
Για αυτό πρέπει να ενισχυθεί η :
¨ Ανάδειξη και περιφρούρηση των πολλών και σημαντικών οικοσυστημάτων, τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, προστατευόμενων από διεθνείς συμβάσεις όπως το Δάσος Στροφυλιάς, Κοτυχίου, οι ποταμοί Αλφειός και Πηνειός και τα φράγματα τους , ο ποταμός η Νέδα, το οροπέδιο Φολόης, οι θίνες & παραλιακό δάσος Ζαχάρως, η λίμνη Καϊάφα, η Στροφυλιά, οι Θίνες Βαρθολομιού κ.α και των ιαματικών πηγών.
¨ Οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων του Νομού.
¨ Ο επαναπλημμυρισμός της Λίμνης Μουριάς και η θετικά περιβαλλοντικά και οικολογικά αξιοποίηση της πρώην Λίμνης Αγουλινίτσας.
¨ Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων από τα γεωργικά φάρμακα, τα λύματα των αγροτοβιομηχανιών, τα αστικά λύματα, κλπ., των υδάτινων αποδεκτών.
¨ Αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής (πυρκαγιές, διαβρώσεις ακτών, πλημμύρες).
Πιο αναλυτικά:
· Ανακήρυξη του οικοσυστήματος του δρυοδάσους Φολόης σε εθνικό δρυμό και μετατροπή των διαμερισμάτων Κούμανι, Ανδρώνι και Κρυόβρυσης σε παραδοσιακούς δασικούς οικισμούς υψηλής τουριστικής ζήτησης.
· Ολοκληρωμένα έργα παράκτιας προστασίας για τη ζώνη Κυλλήνη – Μυρσίνη – Λεχαινά, καθώς και για τις εκβολές του ποταμού Αλφειού.
· Προστασία του «Χελωνίτη Κόλπου» και τη ρύπανση που προέρχεται από τον ποταμό Πηνειό.
· Δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση και ανάπτυξη των δασών και αναδασώσεις.
· Πρόγραμμα δασώσεων και αναδασώσεων τουλάχιστον στις καμένες περιοχές.
· Χρηματοδότηση για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου ανάλυσης επιπτώσεων και μεθοδολογίας δράσης αντιμετώπισης επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία και ποιότητα ζωής του πληθυσμού της Ηλείας.
· Επενδύσεις σε έργα προστασίας των ακτών για την προσαρμογή των οικοσυστημάτων στην αλλαγή του κλίματος και από διαβρώσεις στον Κυπαρισσιακό κόλπο από Κατάκολο -όρια Ν. Ηλείας (εκβολές Νέδα) .
- Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικά φράγματα για την προσαρμογή των οικοσυστημάτων στην αλλαγή του κλίματος με αντιπλημμυρικά έργα σε Αλφειό, Ερύμανθο, Νέδα, Πηνειακό Λάδωνα, Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, Αμαλιάδας, Πύργου.
- Αντιπλημμυρικά έργα προστασίας πόλεων, Πύργου, Αμαλιάδας, Βαρθολομιού, Ζαχάρως, Λεχαινών, Αρχαίας Ολυμπίας .
- Ολοκληρωμένη Προστασία & Διατήρηση της Βιοποικιλότητας( διάβρωσης της λουρονησίδας , αποκατάστασης υδάτινου οικοσυστήματος , οικοσύστημα, προστασία-διατήρηση απειλούμενων ειδών χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων, διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων-φύλαξη, ανάδειξη οικοτόπων και τοπίων, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενίσχυση της συμμετοχικής διαδικασίας. κλπ)
. του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς ,
. του οικοσυστήματος Καϊάφας –παραλιακή ζώνης Ζαχάρως, & του
. οικοσυστήματος Φολόης.
Ενισχύσεις γα την προστασία και ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων- Ενίσχυση επενδύσεων για την προστασία των υδατικών πόρων σε εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης των Υ.Δ. Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου που ολοκληρώνονται.
Υποδομές εκσυγχρονισμού και παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και διασφάλιση της ποιότητα και της ποσότητας του νερού.
Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων.
Παρεμβάσεις για την παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου, την εφαρμογή ειδικών τιμολογιακών πολιτικών, την αποκατάσταση υδροφορέων και τη δημιουργία σύγχρονων φορέων διαχείρισης υδάτων.
Κατασκευή Φραγμάτων / Λιμνοδεξαμενών
Παρακολούθηση υδατικών αναγκών των καλλιεργειών με σύστημα υγρασιομέτρων και διασύνδεση με μετεωρολογικά δεδομένα.
Ενίσχυση των αγροτών για εκσυγχρονισμό και βελτίωση των συστημάτων άρδευσης.
Αξιοποίηση των Ιαματικών λουτρών Κυλλήνης στο πλαίσιο προγράμματος ανάπτυξης θεραπευτικού τουρισμού αλλά και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής
Ολοκλήρωση του δικτύου Natura 2000 και ενίσχυση των δράσεων για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών σε : GR2330002 «Οροπέδιο Φολόης»
. GR2330003 «Εκβολές - Δέλτα του Ποταμού Πηνειού»
. GR2330004 «Ολυμπία»
. GR2330005 «Θίνες & παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος»
. GR2330006 «Λιμνοθάλασσα Κοτύχι, Βρινιά» .
. GR2330007 «Παράκτια θαλάσσια ζώνη απο ακρ. Κυλλήνης έως Τούμπι – Καλογριάς »
. GR2330007 «Θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας, ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία»
Μονάδες κομποστοποίησης και Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών με την Δημιουργία, Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών απορριμμάτων (ΚΔΑΥ) και Μεσαίου μεγέθους μονάδων κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων στις (της τάξης των 30.000 τόνων ετησίως ανά μονάδα).
Ανασύσταση της λίμνης Μουριάς και διασύνδεση τοπικής κοινωνίας για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής που συμβάλλει στην ανάπτυξη της υπόψη περιοχής, στην αναβίωση της τοπικής οικονομίας και στην ορθή διαχείριση και προστασία των πόρων.
. Οι τρεις κύριοι άξονες είναι: 1) Ο επαναπλημμυρισμός και η ανασύσταση της αποξηραμένης λίμνης, 2) η κατασκευή νέων και η αναβίωση των υφιστάμενων έργων υποδομής στην υπόψη περιοχή και 3) η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών και παροχή κινήτρων για (α) την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τόνωση της τοπικής οικονομίας, (β) τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και (γ) την ευαισθητοποίηση - ενεργή συμμετοχή πολιτών και ερευνητών με συλλογικές δράσεις σε θέματα σχετικά με την ορθή διαχείριση και προστασία των πόρων
· Αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της φυσικής ομορφιάς της Ηλείας με στόχο:
- Ανάπλαση και ανάδειξη μονοπατιών και διαδρομών,
- Δημιουργία νέων Οικοτουριστικών διαδρομών,
- Ανάδειξη-ανάπλαση και τουριστική αξιοποίηση περιοχών συνδυαζόμενη με ήπιες επιχειρηματικές δραστηριότητες για προσέλκυση τουρισμού και που θα ενισχύσουν και συναφείς μορφές τουρισμού, σε σειρά περιοχών σε όλη τη Ηλεία:
. Ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής του βουνού Κατάκολου και του κάστρου Αρχαίας Φειάς.
. Αξιοποίηση διαδρομών στον Αλφειό ποταμό.
. Ανάδειξη τεχνητής λίμνης του φράγματος ποταμού Πηνειού και των παραλίμνιων οικισμών και του παραλίμνιου χώρου τεχνητής λίμνης Πηνειού .
. Ειδικό πρόγραμμα αξιοποίησης Δρυοδάσους Φολόης του εθνικού πάρκου Στροφυλιάς – Κοτυχίου της παρόχθιας περιοχής ΝΕΔΑ -καταρράκτες ΝΕΔΑ και των εκβολών Πηνειού - θίνες Βαρθολομιού.
· Οικοανάπτυξη λίμνης Καϊάφα -Παράκτιας ζώνης κόλπου Κυπαρισσίας Αξιοποίηση Ιαματικών Λουτρών.
. Η περιοχή υλοποιείται από την Ε.Τ.Α. το έργο «Πάρκο Οικοανάπτυξης Ιαματικών Πηγών Καϊάφα . Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός βασικών δικτύων υποδομής και ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων τουρισμού διημέρευσης» με συνολικό προϋπολογισμό 8 εκ. €.
. Αξιοποίηση ιαματικών πηγών και περιοχής ιδιαίτερου φυσικού κάλλους για την τουριστική ανάπτυξη του νομού με την βελτίωση, αξιοποίηση και λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών με τρόπο αποτελεσματικό, αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον, τόνωσης της ελκυστικότητας και ποιοτικής βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών με έμφαση στις Ιαματικές Πηγές αλλα και το φυσικό περιβάλλον και τις ακτές.
· Αξιοποίηση της περιοχής του Κουνουπελίου- αξιοποίηση ιαματικών λουτρών- κτήμα Μανωλάδας: Αξιοποίηση ιαματικών πηγών και περιοχής ιδιαίτερου φυσικού κάλλους για την τουριστική ανάπτυξη του νομού.
· Πρόγραμμα καθαρισμού ακτών σε ετήσια βάση.
· Οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένων Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) εξορυκτικών δραστηριοτήτων» με 2 Λατομικές Ζώνες: Μελέτη και οριοθέτηση τους για τα θραυστά αδρανή υλικά συνήθων χρήσεων.
· Υλοποίηση προγραμμάτων και λήψη μέτρων προστασίας ποταμού Αλφειού από την ρύπανση, συμπεριλαμβανόμενης αυτής από τα εργοστάσια Λιγνίτη της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη , σε συνδυασμό με την θεώρηση ότι είναι ιστορικός ποταμός και διέρχεται από ισχυρά παγκόσμιας εμβελείας αρχαιολογικά μέρη με κυριότερη αυτόν της Αρχαίας Ολυμπίας και φυσικών προστατευόμενων περιοχών και οικοσυστημάτων.
· Διασύνδεση και προβολή σημαντικών οικοσυστημάτων τοπίων και τοπικών ειδών για τη δημιουργία δικτύων - οικοτουριστικών διαδρομών, Αρχαία Ολυμπία, με Μυκήνες, Νεμέα, Στυμφαλία, Φενεό, Κλείτορα, Αρχαία Ψωθίδα, Ερύμανθο – Φολόη ), Στ’ αχνάρια του Ηρακλή, Διαδρομή Αλφειού.
· Διασύνδεσης Αρχαία Ολυμπίας με αρχαιότητες και οικοσυστήματα Επαρχίας Ολυμπίας- Ανδριτσαίνα Επικούριος,
· Ενίσχυση επενδύσεων που θα περιλαμβάνει κατά περίπτωση : Οικοτουριστικές διαδρομές, Φυσικά Πάρκα, Ορειβατικό ποδήλατο, Ορειβασία, Παραποτάμιες δραστηριότητες (Rafting), Ιππικό τουρισμό, Κατασκηνωτικός τουρισμός (camping)
· Ενίσχυση δράσεων για την ορθολογική διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Ηλείας και αφού ορισθεί ως προστατευόμενη περιοχή και Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκου(και δημιουργηθεί Φορέας Διαχείρισης) η περιοχή περιλαμβάνει την θαλάσσια έκταση τις ακτές (Η ακτογραμμή του Νομού έχει μήκος 150 χιλιόμετρα ) της Ηλείας όπου σχετίζονται τρεις μεγάλοι κόλποι ο Κυπαρισσιακός, ο Χελωνίτης και ο Κυλλήνιος κόλπος και τα ακρωτήρια του Κατάκολο και Κυλλήνης σε συνδυασμό με τις λίμνες Καϊάφα, Αγουλινίτσας (αποξηραμένη), Μουριά (αποξηραμένη), Λιμνοθάλασσα του Κοτυχίου και τις εκβολές (δέλτα) Πηνειού και Αλφειού λόγω:
. Των σημαντικότερων παραλιών ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.
. Των βιοτόπων και του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus και δελφινιού Tursiops truncatus
. Των βιοτόπων των προστατευομένων ειδών ορνιθοπανίδας και ιδίως της μεταναστευτικής.
. Των βιοτόπων ενδημικής χλωρίδας.
. Των παράκτιων και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων ευρωπαϊκού και μεσογειακού ενδιαφέροντος.
. Των αλιευτικών πόρων και εν γένει του θαλάσσιου οικοσυστήματος, τόσο από δραστηριότητες στη θάλασσα, όσο και από τη ρύπανση. δελφίνι Tursiops truncatus
. Τα λιβαδιών του θαλάσσιου αγγειοσπέρμου Posidonia oceanica.

· Κατασκευή του τεχνητού υφάλου σε θαλάσσια περιοχή εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 2000 "Θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας - Ακρωτήριο Κατάκολου - Κυπαρισσία), με στόχο την αναβάθμιση από άποψη βιοποικιλότητας της παράκτιας περιοχής, την αύξηση της βενθικής βιομάζας και τη δημιουργίας νέων τροφικών πλεγμάτων.
· Αποκατάσταση περιβάλλοντος στις κοίτες των ποταμών Αλφειού, Πηνειού και Νέδα από αμμοχαλικοληψίες.
· Οργάνωση και προβολή του τοπίου στην Ηλεία:
- Ανάδειξη του τοπίου και της τοπολογίας του της Ηλείας , ως εργαλείο προσέλκυσης τουρισμού :τοπίο Νέδα, Αλφειός ποταμός, Βυζαντινή μονή Σεπετού, δάσος Φολόης, Ευρύτερος αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Ολυμπίας, Αλφειός - Ερύμανθος ποταμός κλπ).
- Να προωθηθεί ο χαρακτηρισμός συστημάτων ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους: καταρράκτες Νέδα, Βυζαντινή μονή Σεπετού, δάσος Φολόης, Ευρύτερος αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Ολυμπίας, Αλφειός - Ερύμανθος ποταμός, Καϊάφας κλπ.
- Αναγνώριση ζωνών ιδιαίτερης αξίας αρχιτεκτονικής αξίας στην Ανδρίτσαινα και αλλού.
Πρόγραμμα απονιτροποίησης εδαφών λόγω μόλυνσης εδαφών και υδροφόρου ορίζοντα με νιτρικά. στη Λεκάνη του Πηνειού και ορισμένων περιοχών της Λεκάνης Αλφειού που έχει χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.
Πρόγραμμα αντιμετώπισης της ρύπανσης από την γεωργία - απόβλητα από αποστραγγιστικά κανάλια και αντλιοστάσια απορρύπανση των κόλπων: Κυπαρισσιακός, ο Χελωνίτης και ο Κυλλήνιος κόλπος
Αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας σε καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης καταστροφών.
- Ορθολογικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός και δράσεις προστασίας των ακτών της Ηλείας από διάβρωση, καθώς και εδαφών περιοχών που πλήττονται από διάβρωση & κατολισθήσεις.
- Έργα πυροπροστασίας των δασών και αποκατάστασης των ζημιών από πυρκαγιές και άλλες καταστροφές.
- Έργα πρόληψης, προστασίας και αποκατάστασης των ζημιών στα δάση.
- Εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές.
- Έργα ανάσχεσης της τάσης ερημοποίησης περιοχών της Ηλείας.
¨ Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης για τη διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων .
- Ολοκληρωμένο σύστημα πυροπροστασίας , προειδοποίησης , διαχείρισης, αντιμετώπισης πυρκαγιών - πυροπροστασίας Ν. Ηλείας. Αντιπλημμυρικός Σχεδιασμός / Διαχείριση Κινδύνου Πλημμυρών :Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, με έμφαση στις πυρόπληκτες περιοχές και στις συνέπειες των πρόσφατων πυρκαγιών - σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ιδιαίτερα στον ποταμό Αλφειό.
- Μελέτη (για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τα επίκεντρα των φαινομένων) σύστημα προειδοποίησης ανεμοστρόβιλων - σίφωνες που με την μεγαλύτερη συχνότητά από όλη την Ελλάδα εντοπίζεται στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και ειδικότερα στο νομό Ηλείας με περιστατικά των «μικρών τυφώνων» που μεταφέρουν ανέμους με ταχύτητες ακόμα και 250 χλμ την ώρα.
- Δημιουργία κέντρου διαχείρισης κρίσεων πολίτικης προστασίας από φυσικές καταστροφές αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία (gis,thl,h/y κλπ.) .
- Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Δικτύου Σεισμογράφων και του Δικτύου Επιταχυνσιογράφων στην Ηλείας
- Σύνταξη – επικαιροποίηση του Χάρτη σεισμικής Επικινδυνότητας και την έκδοση του Νεοτεκτονικού Χάρτη της Ηλείας .
- Πρόγραμμα Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης, σε Πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο έλεγχο, παρεμβάσεις ενίσχυσης όπου απαιτείται , λήψη μέτρων προστασίας.
- Ανάπτυξη της Μεθόδου ΒΑΝ μεθόδου που χρησιμοποιείται για την πρόγνωση σεισμών που βασίζεται στη ανίχνευση των σεισμικών ηλεκτρικών σημάτων .
Ολοκληρωμένο σύστημα πυροπροστασίας Αρχαίας Ολυμπίας.
Δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών -τηλεμετρικών σταθμών -βροχογράφων - σεισμογράφων.
Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
- Πλημμύρες:
. Ενίσχυση φράγματος Πηνειού
. Αντιπλημμυρική θωράκιση της πεδινής ζώνης - έργα στον Πηνειό ποταμό και μετά το φράγμα Φλόκα - ενίσχυση αναχωμάτων
. Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικά έργα στον Αλφειό Μακρύσια -Λιναριά- Αρχαία Ολυμπία .
. Αντιπλημμυρική θωράκιση - έργα σε περιοχές των ποταμών Ερυμάνθου και Πηνειακού Λάδωνα.
. Καθαρισμός εκβάθυνση χείμαρρων νομού Ηλείας
. Καθαρισμός εκβάθυνση αποστραγγιστικών καναλιών.
- Κατολισθήσεις:
. Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οικιστικό δίκτυο των πυρόπληκτων περιοχών
. Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των πυρόπληκτων περιοχών -βελτίωση βατότητας.
. Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο διαδημοτικό οδικό δίκτυο των πυρόπληκτων περιοχών - βελτίωση βατότητας.
. Μεταφορά οικισμών λόγω επικίνδυνων κατολισθητικών φαινομένων .
. Αντιδιαβρωτικά έργα εδαφών , χείμαρρων - ρεμάτων – ποταμών .
- Αντιπυρικά:
. Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και συντήρηση δασικού οδικού δικτύου
. Δίκτυο φύλαξης και προστασίας δασών σε προστατευόμενα δάση (Natura , κλπ.) .
. Μελέτη και βασικός εξοπλισμός για δημιουργία δικτύων εθελοντών πυροπροστασίας σε κάθε χωριό, οργάνωση, εξοπλισμός και εκπαίδευση τους, εκπαίδευση κατοίκων - οργάνωση και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για την αντιμετώπιση κίνδυνων από φυσικές καταστροφές εγχειρίδια επιβίωσης.

Ο Καιρός

Pirgos Greece Partly Cloudy (day), 34 °C
Current Conditions
Sunrise: 6:54 am   |   Sunset: 8:21 pm
26%     17.7 km/h     33.999 bar
Forecast
Κυρ Low: 19 °C High: 35 °C
Δευ Low: 20 °C High: 35 °C
Τρι Low: 20 °C High: 30 °C
Τετ Low: 19 °C High: 30 °C
Πεμ Low: 19 °C High: 29 °C
Παρ Low: 19 °C High: 29 °C
Σαβ Low: 19 °C High: 29 °C
Κυρ Low: 18 °C High: 28 °C
Δευ Low: 18 °C High: 29 °C
Τρι Low: 18 °C High: 29 °C